Máy điều hòa Electrolux nhà quý khách đang hoạt động tốt trong những ngày hè nóng bức, Bống nhiên gặp phải sự cố, như Không mát, Không bật được lên, chảy nước vào nhà, phát ra tiếng ồn, quý khách không biết phải sử lý như thế nào. hay là có lên gọi một dịch